PSYKOLOGI   •   DYSLEXI 
professionella utredningar för förståelse och utveckling 

Om Umeå Test Center - våra konsulter 


Johan Söderström är legitimerad psykolog sedan 2011 och har erfarenhet av test och bedömning från skola, företagshälsovård och egen verksamhet. Johan driver Umeå Test Center med övertygelsen att välgjorda utredningar kan bidra till ökad förståelse och utveckling och har sett den konkreta hjälp som nya strategier, intyg och styrkta rättigheter kan innebära. Johan arbetar med dyslexiutredning från gymnasieålder och äldre och psykologiska utredningar från 18 års ålder.

PROFIL:

Begåvningsutredning och kognitiva test. Arbetsförmågebedömning. Bedömning av psykiskt hälsotillstånd och behov av behandling. Dyslexiutredning. Godkänd intygsgivare för förlängd provtid på högskoleprovet pga. dyslexi. Test och utlåtande vid adoption.Eva Elgh är docent, legitimerad psykolog och specialist i neuropsykologi med mångårig erfarenhet inom geriatrik, psykiatri, rättspsykiatri, neurologi och försäkringsmedicin. Eva har främst arbetat med unga vuxna, vuxna och äldre.

PROFIL:

Neuropsykiatriska utredningar, t.ex. gällande ADHD och autism, begåvningsutredningar, kognitiva utredningar (vid till exempel demens och stroke), körkort, försäkringsmedicinska utredningar och utredningar i samband med adoption.

 
 
 
 
Post
Samtal