PSYKOLOGI   •   DYSLEXI 
professionella utredningar för förståelse och utveckling 

Utredning av läs- och skrivsvårigheter / dyslexi

Specifika läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, kan försvåra ett flertal olika moment i vardagen; i studier, arbete eller privatliv. Med den utökade kunskap som en dyslexiutredning ger är det möjligt att hitta strategier och anpassningar som kompenserar för svårigheterna i möjligaste mån. Våra dyslexiutredningar genomförs av legitimerad psykolog med kompetens inom området för personer från gymnasieålder och äldre.

Läs mer om olika tillämpningsområden nedan. 


DYSLEXI OCH ANPASSNINGAR I GYMNASIUM OCH HÖGSKOLA

Efter en genomförd utredning av läs- och skrivsvårigheter / dyslexi kan vi utfärda intyg som kan användas gentemot gymnasium eller högskola för att olika former av pedagogiska anpassningar ska beviljas. Det kan handla om t.ex. anteckningshjälp, muntliga prov eller förlängd provtid, tillgång till tekniska hjälpmedel mm.DYSLEXI OCH HÖGSKOLEPROVET

Som dyslektiker har man rätt att genomföra högskoleprovet med förlängd provtid. Då krävs ett intyg utfärdat av logoped eller av en godkänd intygsgivare. Vi är godkända av Universitets- och högskolerådet att bedöma svårigheterna och utfärda sådant intyg.

Bedömningen sker genom ett kartläggande samtal (klinisk intervju) och med hjälp av testuppgifter som mäter läsförmågan. Resultat från tidigare genomförda bedömningar i skolan, t.ex. hos specialpedagog, kan också användas i utredningen.

Funderar du på att börja studera på universitet eller högskola och har läs- och skrivsvårigheter / dyslexi? Då är du välkommen att höra av dig för att få veta mer om hur utredningen går till. Du kan också läsa mer på hemsidan studera.nu – klicka här

Anmälan till högskoleprovet görs via webben. Intyget ska skickas in i pappersform och vara universitetet till handa senast 1 vecka efter sista anmälningsdag. DYSLEXI OCH KUNSKAPSPROVET FÖR KÖRKORT

Om du har svårt att läsa eller skriva kan du få göra ett anpassat kunskapsprov när du ska ta körkort. De anpassningar som finns är: ljudstöd, förlängd provtid och muntligt prov. För att få göra kunskapsprovet med förlängd provtid eller muntligt prov måste man göra en ansökan där ett intyg ska bifogas. Trafikverket beslutar om du ska beviljas anpassningen utifrån intyget.

Vi genomför utredningar och utfärdar intyg för detta syfte. Utredningen genomförs med hjälp av en intervju och med testuppgifter som mäter läsförmågan. Resultat från tidigare genomförda test i skolan, t.ex. hos specialpedagog, kan också användas i utredningen.

Ska du genomföra körkortsprovet och har läs- och skrivsvårigheter / dyslexi? Då är du välkommen att höra av dig för att få veta mer om hur utredningen går till. Du kan också läsa mer på Körkortsportalen – klicka här 
 
 
 
Post
Samtal